Welcome To Hải Hoa Cung

 

  1. Hải Hoa Cung chuyên edit bách hợp tiểu thuyết (GL).

  2. Truyện mình edit chỉ post ở wordpress này và Bách Gia Trang. Không tự tiện đem truyện mình edit đi post những nơi khác.

  3. Các bạn yêu thích truyện mình edit có thể like hoặc comment làm động lực tinh thần cho mình.

  4. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s